Auto - Windy

Galeria

Tutaj znajda Państwo nasze montaże oraz windy, które posiadamy na sprzedaż ...

 

UDT

Wszystko zwiazane z badaniem UDT , dlaczego jest to takie wazne ...

 

SERWIS

dotyczy wszystkich typów samochodowych wind załadowczych ...

 

Dozorem Technicznym sa okreslone ustawa działania zmierzajace do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urzadzeń technicznych

Podesty ruchome zostały zakwalifikowane do grupy urzadzeń mogacych stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i srodowiska. W zwiazku z powyższym podlegaja dozorowi technicznemu.

Praca podestem ruchomym niedopuszczonym do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolnosci(Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz U. Nr 122, poz.1321, Rozdział 5, art. 63 ust1 oraz art. 220§ 144 K.K.).

Badanie techniczne pojazdu, z zamontowana winda załadowcza może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez organ dozoru technicznego, stwierdzajacego sprawnosć urzadzenia technicznego. (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym Dz U. Nr 98, poz.602, Rozdział 3, art. 81 ust9).

Brak dokumentu stwierdzajacego sprawnosć podestu ruchomego, uniemożliwia zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie go do ruchu. Poruszanie się pojazdem z nie zarejestrowana winda załadowcza, w razie kontroli drogowej, grozi nałożeniem grzywny, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, nawet skierowaniem sprawy na drogę sadowa.